Dịch vụ của chúng tôi

CÁCH THỨC MUA HÀNG VÀ BẢO HÀNH

1. Thời hạn bảo hành:

Đồng hồ được bảo hành từ 1-5 năm kể từ ngày mua dựa trên quy định của hãng sản xuất.

2. Phạm vi tiếp nhận đồng hồ bảo hành và sửa chữa:

Frodo’s Timepieces tiếp nhận bảo hành và sửa chữa đối với tất cả các sản phẩm được mua tại hệ thống Frodo’s Timepieces.
Những sản phẩm mang thương hiệu mà Frodo’s Timepieces là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận bảo hành và sửa chữa.
Ngoài những trường hợp nêu trên, Frodo’s Timepieces sẽ tiếp nhận đồng hồ để bảo hành hoặc sửa chữa cho quý khách hàng.

3. Điều kiện để đồng hồ được bảo hành miễn phí và cách tính phí đối với đồng hồ sửa chữa: